Platforma OSC devine membru cu drepturi depline în CNC

Platforma Națională a organizațiilor societății civile (OSC) în controlul TB a devenit membru cu drepturi depline în cadrul Consiliului Național de Coordonare TB/SIDA. Membrii Consiliul la ședința, din 28 noiembrie 2013, au votat unanim ca Platforma OSC să fie reprezentată de Centrul de Dezvoltare în Sănătate ”AFI: Act for Involvement”.

Consiliul Național de Coordonare a programelor  TB/SIDA este o structură intersectorială de nivel naţional, care reflectă priorităţile şi angajamentul Republicii Moldova în combaterea tuberculozei, HIV/SIDA şi a infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS). Consiliul numără 33 de membri, aceștia fiind reprezentanţi ai instituţiilor de stat, agenţiilor internaţionale şi organizaţiilor neguvernamentale, care participă cu drept de vot la luarea deciziilor ce ţin de dezvoltarea şi promovarea politicilor naţionale de sănătate în domeniul tuberculozei, infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală.
pageimg_9259398b65aa13f7034e99d9c7ab12a2

Advertisements

Platforma OSC devine membru al Consiliului Național de Coordonare a programelor TB/SIDA

La ședința Platformei Naționale a OSC-urilor active în controlul TB din  25 iunie 2013 s-a decis ca aceasta să fie reprezentată în cadrul Consiliului Național de Coordonare a programelor TB/SIDA de către Secretariatul Platformei.

img_6b931c509b90c1792c0a5756f82841e9

Consiliul Naţional de Coordonare  este o structură intersectorială de nivel naţional, ce are drept scop să contribuie la implementarea eficientă a activităţilor din cadrul programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA și a infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS), precum şi controlul tuberculozei prin atragerea, coordonarea, monitorizarea şi gestionarea granturilor oferite de organizaţiile internaţionale ca răspuns la necesităţile ţării în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului.

Pentru că de această dată ședința a fost găzduită de Centrul ATIS din municipiul Bălți, membrii platformei nu au ezitat să facă și niște vizite în teritoriu la asociațiile obștești Tineri pentru Dreptul la Viață și Speranța Terrei.

img_459dccf55ac9c829b3a315d890808296

Ambițiile Platformei OSC

Platforma își propune să oprească tuberculoza în Republica Moldova prin consolidarea eforturilor societății civile pentru responsabilizarea comunității și a sectorului guvernamental, dezvoltarea serviciilor centrate pe beneficiar și desfășurarea activităților de pledoarie.

În următorii 4 ani Platforma va întreprinde acţiuni pentru atingerea următoarelor obiective strategice:
– Sporirea accesului la diagnostic și tratament a persoanelor cu TB, în special, cele din grupurile vulnerabile                (persoanele fără adăpost, UDI, foști deținuți, consumatori de alcool, persoanele sub pragul sărăciei);
– Reducerea stigmei și discriminării persoanelor infectate/afectate de TB;
– Sporirea nivelului de informare a persoanelor cu TB şi comunităţii;
– Creşterea vizibilităţii şi consolidarea imaginii şi capacităţilor Platformei